MERCADER DE VENÈCIA
de William Shakespeare
Vestuari
Direcció: Rafel Duran
Ajudant de vestuari - Georgina Vinyolo
Teatre Nacional de Catalunya - 2012